5 faz projektowania innowacji w Design Thinking

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, skuteczne projektowanie innowacji staje się kluczowym elementem sukcesu organizacji. Jednym z najefektywniejszych podejść do tego zadania jest metodyka hashtag Design Thinking, która kładzie nacisk na empatię, kreatywność i iteracyjne rozwiązania. A oto jej 5 faz. A właściwie 5+1.

Empatyzacja

Pierwszą fazą Design Thinking jest empatyzacja, czyli głębokie zrozumienie potrzeb i doświadczeń użytkowników. To nie tylko analiza danych, ale przede wszystkim rozmowy, obserwacje i budowanie empatycznej więzi z użytkownikami. Im lepiej zrozumiemy ich perspektywę, tym projektowane innowacje będą lepiej odpowiadały na ich potrzeby.

Definiowanie problemu

W tej fazie skupiamy się na sformułowaniu wyzwania, którym chcemy się zająć. To kluczowe, aby precyzyjnie je określić, ponieważ to ono będzie naszym punktem odniesienia w dalszych fazach projektu. Definiowanie problemu pomaga skoncentrować zespół na istotnych aspektach projektu – istotnych z punktu widzenia odbiorcy końcowego:)

Ideacja

W fazie generowania pomysłów zachęcamy do otwartego myślenia i eksploracji różnorodnych idei. Tu wykorzystujemy takie narzędzia kreatywne jak np. właściwie moderowana burza mózgów. Najpierw stawiamy na ilość pomysłów, a następnie selekcjonujemy rozwiązania, które najcelniej odpowiadają na opisane wcześniej wyzwanie.

Prototypowanie

Kolejnym krokiem jest stworzenie prototypu wybranych koncepcji. Prototypy mogą przybierać różne formy – od prostych makiet po bardziej zaawansowane modele. Kluczowe jest uzyskanie realnego wglądu w działanie koncepcji – tak, aby odbiorca mógł zetknąć się z naszym rozwiązaniem.

Testowanie

W fazie testowania prezentujemy nasze prototypy użytkownikom i zbieramy ich opinie. To kluczowy moment, który pozwala zweryfikować, czy nasze rozwiązania są zgodne z oczekiwaniami użytkowników. W przypadku potrzeby jest jeszcze faza “+1”. Czyli…

I jeszcze ta jedna – iteracja

Jedna z podstawowych zasad projektowania innowacji w metodyce Design Thinking brzmi: it’s ok to fail. Dlatego jeżeli podczas testów okazało się, że trzeba coś poprawić – wracamy i poprawiamy. A jeżeli gdzieś na początku popełniliśmy błąd – to czasem trzeba wrócić aż do grupy docelowej – bo może została niewłaściwie zdefiniowana.

Zapytasz: – Wszystko od początku???

Odpowiadam: – Tak! Bo przecież najważniejszy jest odbiorca. Co z tego, że rozwiązanie będzie technologicznie osiągalne i będzie się spinać finansowo, skoro nie będzie atrakcyjne dla użytkownika?


Metodyka Design Thinking, opierając się na empatii, kreatywności i iteracyjnym podejściu, stanowi niezwykle skuteczne narzędzie w projektowaniu innowacji. Każda z faz ma swoje znaczenie i wspólnie prowadzą do rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które są zgodne z potrzebami użytkowników. Dzięki temu podejściu organizacje mogą skutecznie odpowiadać na zmieniające się wyzwania rynkowe, budując trwałą przewagę konkurencyjną

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *