Rekomendacje

To kilka wybranych rekomendacji. Chętnie dopiszę tutaj również Twoje.

Polecamy współpracę z p. Mateuszem Łapińskim ze względu na profesjonalne podejście do powierzonego mu zadania oraz wzorową komunikację z uczestnikami warsztatu Design Thinking.

Emilian Kołodziej
Prezes Zarządu, IBC GROUP Central Europe Holding S.A.

***

Nasza współpraca z Panem Mateuszem Łapińskim od początku układała się bardzo pomyślnie. Uczestnicy warsztatów wysoko ocenili formę prowadzenia spotkania, a przede wszystkim ich praktyczny charakter. Trenera wyróżniał wysoki poziom merytoryczny, profesjonalizm i komunikatywność.

Iwona Pietruszewska-Cetkowska
Dyrektor Zarządzający, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

***

Dzięki profesjonalnemu prowadzeniu warsztatu udało nam się opracować rozwiązania, które zaczęliśmy z punktu wdrażać w życie i które przynoszą spodziewane przez nas rezultaty.

Tomasz Hejankowski
Prezes Zarządu, Social Room Sp. z o.o.

***

Celem warsztatu było wypracowanie kierunków do opracowania wieloletniej strategii działania Federacji. Pan Mateusz Łapiński przeprowadził profesjonalnie warsztat, angażując wszystkich zebranych. (…) Dlatego rekomenduję współpracę z Panem Mateuszem Łapińskim.

Jan Grabowski
Prezes Zarządu, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych